onsdag 17. desember 2014

Vi har flyttet!

Vi har fått nye nettsider, og vårt redaksjonelle material vil du finne direkte på hd.no. Vi har en seksjon som heter Tips og Inspirasjon, der du vil finne små artikler som kan være nyttige. Velkommen!